Ieder Kind Vraagt om Gepersonaliseerde Opvoeding - Ervaring

Ik had er nooit bij stilgestaan. Ik dacht dat we een gezin zouden grootbrengen. Natuurlijk zouden onze kinderen wel verschillend zijn, maar de opvoeding zou er zeker in de basis precies hetzelfde uitzien. Nadat we ‘al’ vier jaar ouders van onze dochter waren, dachten we een heel aardig beeld van onze opvoeding te hebben. Kort na de komst van ons tweede kind merkten we echter al snel dat ieder kind op zijn of haar eigen manier groot wenst te worden. Zoals we met onze dochter omgingen, was niet de manier die onze zoon fijn vond. We moesten eigenlijk weer opnieuw uitvinden hoe we voor dit kind goede ouders konden zijn. Uit de resultaten van de studie van vorige week bleek al dat ieder kind kan profiteren van een gepersonaliseerde opvoeding: http://www.denieuwebaby.nl/2013/10/erfelijke-aanleg-kind-vraagt-om.html.

Zoals één van de onderzoekers het al zo mooi aangaf; kinderen komen niet als een ongeschreven blad ter wereld. Ze zijn al iemand op het moment dat ze worden geboren. Hun karakter heeft al vanaf het prilste begin een bepaald effect op de ouders. Volgens de wetenschappers zorgt genetische verscheidenheid tussen kinderen voor ongeveer 23 procent van de verschillen in opvoeding binnen hetzelfde gezin. Al proberen ouders misschien wel ieder kind ‘gelijk’ op te voeden, in de praktijk lijkt dit dus niet haalbaar en zelfs niet wenselijk.

Ik denk dat het vooral belangrijk is om ieder kind zo te begeleiden dat ze hun persoonlijke weg zo fijn mogelijk kunnen bewandelen. Ik vind de uitdrukking zo mooi dat kinderen wortels en vleugels nodig hebben. Momenteel zijn we hier nog druk bezig om stevige wortels te creëren. Maar net als bij wortels van planten, hebben ze ieder een andere ondergrond nodig om hun optimale groei te kunnen bereiken. De aanleg die beide kinderen hebben meegekregen, maakt dat we onze kinderen voor een deel verschillend grootbrengen. Maar toch is de basis eigenlijk wel hetzelfde; we willen voor diepe wortels zorgen, zodat ze stevig gegrond beginnen aan hun volwassen leven.

Reacties