Baby’s Worden Geboren met Lichaamsbewustzijn

Het vermogen om ons eigen lichaam te kunnen onderscheiden van anderen is een fundamentele vaardigheid. Lichaamsbewustzijn is zeer belangrijk voor sociale interactie. Wetenschappers zijn er sinds kort achter dat pasgeboren baby’s de wereld al met dit essentiële mechanisme betreden. ‘De identificatie van dit mechanisme bij de geboorte laat zien hoe de ontwikkeling van lichaamsbewustzijn bij een gezonde baby verloopt. Daarom zijn onze bevindingen mogelijk ook relevant bij het kijken naar vroege signalen van ontwikkelingsstoornissen zoals autisme,’ zegt onderzoeker Maria Laura Filippetti.

Eerdere studies met volwassenen lieten al zien dat de verbinding van informatie tussen diverse zintuigen een grote rol spelen bij lichaamsbewustzijn. Als iemand kijkt naar hoe een andermans gezicht op precies dezelfde manier wordt aangeraakt als zijn of haar eigen gezicht, dan wordt de perceptie van lichaamsbewustzijn mede door het andere gezicht bepaald. Voor het nieuwe onderzoek wilden de wetenschappers bestuderen of dit fenomeen al bij pasgeboren baby’s aantoonbaar is.

De onderzoekers lieten 20 gezonde pasgeborenen een video bekijken. Ze zagen hoe het gezicht van een andere baby met een zachte verfkwast op de wang werd aangeraakt. Op ditzelfde moment werden de wangen van de deelnemende baby’s op precies dezelfde manier aangeraakt. Maar soms zat er tijdsvertraging op of werd het beeld ondersteboven getoond. De baby’s keken langer naar de video als de getoonde baby synchroon met henzelf werd aangeraakt. De baby’s toonden minder interesse als dit gebeurde terwijl het gezicht ondersteboven of met tijdsvertraging was te zien. Dan konden ze de situatie niet goed associëren met zichzelf.

Volgens de wetenschappers tonen de observaties aan dat baby’s worden geboren met de essentiële basis voor lichaamsbewustzijn. Als baby’s iets zien wat overeenkomt met wat ze in hun eigen lichaam voelen, dan valt hen hetzelfde op als volwassenen. ‘Baby’s zijn bekwame wezens. Pasgeborenen zijn al in staat om zichzelf te onderscheiden van anderen. En kunnen een samenhangende perceptie vormen van hun eigen lichaam,’ concludeert Filippetti. Toekomstige studies rondom autisme zouden zich volgens de wetenschappers ook moeten concentreren op (het gebrek aan) lichaamsbewustzijn bij deze groep.  

 

Referentie
1. M.L. Filippetti, M.H. Johnson, S. Lloyd – Fox and D. Dragovic. 2013. Body perception in newborns. Current Biology, 21 November 2013. DOI: 10.1016/j.cub.2013.10.017.


Reacties