Hoe Leren Baby's Lopen?

Baby’s tussen de 12 en 19 maanden oud maken gemiddel 2.368 stappen per uur. Daarnaast vallen ze in dit korte tijdsbestek ook nog 17 keer. Deze inspanningen zijn nodig om van baby’s ervaren lopers te maken. Dat is de uitkomst van een Amerikaans onderzoek.  

De wetenschappers maakten verschillende video’s van baby’s die met spontane activiteiten bezig waren. Het filmmateriaal werd daarna gecodeerd op de tijdsbesteding aan lopen en kruipen. Ook keken de onderzoekers naar het aantal keren dat deze activiteiten voorkwamen. Tot slot werd geteld hoe vaak de baby’s vielen tijdens het lopen en kruipen.  

De baby’s bleken enorm veel te bewegen. En de baby’s die net het lopen onder de knie hadden gekregen, bewogen sneller dan de kruipers. Maar ze hadden wel dezelfde hoeveelheid valongelukken. Dit suggereert dat baby’s worden gemotiveerd om met lopen te beginnen omdat ze dan sneller kunnen bewegen zonder meer te vallen. Ze verhogen hun rendement zonder dat dit hen meer risico oplevert.

Als de baby’s eenmaal hun eerste stapjes hadden gezet, verbeterden hun motoriek aanzienlijk. Ze gingen meer stapjes zetten, grotere afstanden afleggen en vielen minder. Het oefenen van lopen werd verdeeld in korte periodes met variabele uitkomsten. Vaak te kort of te onregelmatig om te worden meegenomen in de onderzoeksresultaten. Toch was er wel een samenhang tussen periodieke activiteiten en het verloop van de motorische ontwikkeling. Leren lopen betekent voor alle baby’s een enorme inspanning, waar enorme hoeveelheden tijd in gaat zitten. Soms met wisselende praktijk resultaten, maar dit hoort allemaal bij het natuurlijke proces van leren lopen.


 


Referentie
1. K.E. Adolph, W.G. Cole, M. Komati, J.S. Garciaguirre, D. Badaly, J.M. Lingeman, G.L.Y. Chan and R.B. Sotsky. 2012. How Do You Learn to Walk? Thousands of Steps and Dozens of Falls per Day. Psychological Science, 2012; 23 (11): 1387 DOI: 10.1177/0956797612446346.

Reacties