Baby’s Observeren al Relaties in hun Omgeving

Zelfs voordat baby’s hun taalvaardigheden ontwikkelen en meer informatie hebben over sociale contexten, blijken ze relaties van mensen al te kunnen beoordelen. Volgens een nieuwe Amerikaanse studie zijn baby’s van negen maanden oud in staat om te beredeneren of mensen die ze observeren vrienden of ‘vijanden’ zijn. Het resultaat zorgt voor een nieuwe kijk op de ontwikkeling van sociale vaardigheden. ‘Dit is een van de eerste bewijzen dat jonge kinderen de relaties van andere mensen al in de gaten houden,’ geeft onderzoeker Amanda Woodward aan.

Voor het onderzoek werden 64 baby’s van negen maanden oud in willekeurige groepen geplaatst. Daarna kregen ze fragmenten te zien van twee volwassenen. De baby’s zagen de volwassenen twee soorten voedsel eten en hier op een positieve of negatieve manier reageren. In sommige video’s hadden de twee volwassenen dezelfde reactie op hun voedsel, terwijl ze in andere fragmenten verschillend reageerden. ‘We besloten om te gaan voor voedsel omdat eten mogelijk zorgt voor een stille vorm van sociale informatie. Eten met familie en vrienden staat voor een belangrijke sociale activiteit. En daarom gebruiken baby’s eetgedrag mogelijk om onderscheid te maken tussen relaties,’ zegt onderzoeker Katherine Kinzler.

Om te bestuderen of baby’s inderdaad voedsel linken aan sociale interacties, kregen ze ook video’s te zien waarin eten geen rol speelde. Hierop zagen ze dezelfde volwassenen die positief of negatief op elkaar reageerden. In de film met de positieve interactie, groetten de volwassenen elkaar met lachende gezichten en zeiden ze ‘hallo’ op een vriendelijke manier. In de andere video draaiden de volwassenen weg van elkaar, deden ze hun armen over elkaar heen en zeiden ze ‘hmp’ op een onvriendelijke toon. De wetenschappers beoordeelden baby’s reactie op de video’s door te meten hoeveel tijd ze geconcentreed bleven kijken naar de gepauzeerde scene op het einde van ieder fragment. Uit eerder onderzoek bleek al dat hoe lang baby’s naar een situatie staren, samenhangt met hoe herkenbaar of vreemd de situatie op hen overkomt. ‘Als baby’s iets zien wat ze niet verwachten, dan kijken ze langer. Het komt dan vreemd op ze over en ze proberen het te begrijpen,’ legt onderzoeker Amanda Woodward uit.

De reacties van de baby’s suggereren dat ze verrast waren toen de volwassenen die hetzelfde eten lekker vonden, negatief op elkaar reageerden. Ze waren ook verbaasd als volwassenen met elkaar omgingen als vrienden, terwijl ze niet hetzelfde voedsel lekker vonden. De baby’s verwachtten dat de mensen die hetzelfde reageerden op voedsel vrienden waren. En ze waren verbaasd als de video’s iets anders lieten zien. ‘Deze studie roept vragen op over hoe baby’s denken wie goed met elkaar overweg kan en wie niet. Ouders zullen het interessant vinden om te weten dat hun baby’s in de gaten houden wat er in hun omgeving plaatsvindt. En dat ze conclusies trekken uit de sociale interacties die ze observeren,’ concludeert hoofdonderzoeker Zoe Liberman.

Referentie
1. Z. Liberman, K.D. Kinzler and A.L. Woodward. 2013. Friends or Foes: Infants Use Shared Evaluations to Infer Others’ Social Relationships.. Journal of Experimental Psychology: General, 2013; DOI: 10.1037/a0034481.

 

Reacties