Genen Ouders en Karakter Kind Spelen Grote Rol bij Opvoeding

Genen spelen een significante rol bij de opvoeding. Volgens een Amerikaanse studie is de theorie dat ouders de opvoeding van hun kinderen puur inrichten op basis van hoe ze zelf zijn grootgebracht, niet volledig. Omgevingsfactoren maken zeker deel uit van de opvoeding, maar dit geldt ook voor genen. ‘De manier waarop we opvoeden is niet uitsluitend een resultaat van de manier waarop we zelf als kinderen zijn behandeld. De resultaten suggereren dat genetica ook van invloed is op het ouderschap,’ geeft onderzoeker Alexandra Burt aan.

Voor het onderzoek werden de gegevens van 56 wetenschappelijke studies rondom ouderschap bestudeerd. De uitgebreide analyses bestonden uit de gegevens van meer dan 20.000 families over de hele wereld, zoals Australië, Japan en Amerika. Hieruit kwam dat genetische invloeden bij ouders voor 23 tot 40 procent bepaalden hoe liefdevol de opvoeding was en hoeveel controle er werd uitgeoefend. Ook de negativiteit van ouders naar hun kinderen toe leek een genetische basis te hebben. ‘Het is wel nog niet duidelijk of genen direct de opvoeding beïnvloeden of indirect, door de persoonlijkheid van de ouder bijvoorbeeld,’ legt onderzoeker Ashlea Klahr uit.

De studie geeft ook een nieuw inzicht op een ander misverstand; dat ouderschap alleen een top-down proces is van ouder naar kind. Terwijl ouders zeker het gedrag van hun kind lijken te bepalen, wordt de opvoeding net zo goed beïnvloed door het gedrag van het kind zelf. Met andere woorden, ouderschap is zowel een oorzaak als een gevolg van het gedrag van kinderen. ‘Eén van de meest consistente en opvallende uitkomst van onze studie is de belangrijke rol van het karakter van kinderen. Het heeft effect op alle aspecten van de opvoeding,’ merken de onderzoekers op.   
 
Uiteindelijk wordt de opvoedingsstijl door verschillende factoren bepaald. ‘Ouders nemen hun eigen ervaringen van vroeger als kind mee, hun eigen persoonlijkheden en hun eigen genen. En daarbij reageren ze ook op het gedrag van hun kinderen en de ontwikkelingsfase waar ze in zitten,’ zegt Burt. ‘Eigenlijk zijn er een heleboel invloeden die tegelijk gebeuren. Concluderend kunnen we zeggen dat opvoeding een wederzijds proces tussen ouders en kind is. Waarbij zowel omgevingsfacoren als een genetica een rol spelen.’Referentie
1. A.M. Klahr, S.A. Burt. 2014. Elucidating the etiology of individual differences in parenting: A meta-analysis of behavioral genetic research.. Psychological Bulletin, 2014; 140 (2): 544 DOI: 10.1037/a0034205.Reacties