Kunnen Baby’s Leren Lezen?

Er zijn diverse DVD’s, apps en andere media beschikbaar om baby’s te leren lezen. Maar volgens een nieuw Amerikaans onderzoek hebben deze middelen geen effect op het ontwikkelen van leesvaardigheden. ‘Alhoewel we niet met volledige zekerheid kunnen zeggen dat baby’s geen woorden kunnen leren lezen, maken onze resultaten wel duidelijk dat ze geen gedrukte woorden van de geteste middelen leren,’ zegt hoofdonderzoeker Susan Neuman.

Wel bleek dat ouders een overduidelijk effect van de ‘leesbevorderende’ producten meenden op te merken. Ze geloofden dat hun baby’s leerden lezen en betere taalvaardigheden ontwikkelden. ‘Het is duidelijk dat ouders een groot vertrouwen hebben op de invloed van deze middelen op hun kinderen. Maar onze studie laat zien dat deze gevoelens misplaatst zijn,’ legt Neuman uit.

Aan de studie deden 117 baby’s mee, van negen tot achttien maanden oud. Ze werden willekeurig verdeeld in twee groepen; de onderzoeksgroep en de controlegroep. Kinderen uit de onderzoeksgroep kregen diverse baby media producten mee naar huis. Zoals DVD’s, woorden en plaatjes kaarten en boeken met flapjes. Deze producten moesten dagelijks worden gebruikt. De kinderen uit de controlegroep ontvingen dit materiaal niet. Over de periode van zeven maanden bezochten de wetenschappers de gezinnen thuis en vonden er vier laboratorium bezoeken plaats. Daarnaast werden de baby’s maandelijks op hun taalontwikkeling beoordeeld.

Om de vorderingen van de leesvaardigheden in het laboratorium te testen, keken de wetenschappers naar het vermogen van de baby’s om letters en letterklanken te herkennen. Ook werd hun woordenschat, woorden herkenning en begrip van woorden getest. Met behulp van de nieuwste eye-tracking technologie, waarbij zelfs de minste oogbewegingen werden geregistreerd, waren de wetenschappers in staat om van dichtbij te monitoren hoe de baby’s hun aandacht verdeelden. En hoe ze hun blik bij het tonen van specifieke woorden en zinnen van de één naar de andere locatie verplaatsten.

Uit de resultaten bleek geen verschil tussen de baby’s die waren blootgesteld aan de verschillende ‘leesbevorderende’ producten en de controlegroep. Dit was het geval bij dertien van de veertien assessments. De enige beoordeling waaruit wel een verschil naar voren kwam, werd veroorzaakt door de ouders die geloofden dat hun kinderen nieuwe woorden aan het leren waren. Ondanks het bewijs dat er tijdens de metingen geen verschillen tussen de groepen kon worden aangetoond.


Referentie
1. S.B. Neuman, T. Kaefer, A. Pinkham and G. Strouse. 2014. Can Babies Learn to Read? A Randomized Trial of Baby Media.. Journal of Educational Psychology, 2014; DOI: 10.1037/a0035937.
Reacties