Huisvaders Vertonen Verhoogde Activiteit in Emotionele Gebied Hersens

Vaders die meer tijd doorbrengen met hun pasgeborenen, ondergaan veranderingen in hun hersenactiviteit. Ze worden meer bezorgd over het welzijn en de veiligheid van hun baby. Volgens een nieuw onderzoek vindt er bij huisvaders een verhoging in de activiteit van hun amygdala plaats. Deze zorgt ervoor dat ze dezelfde ouderlijke emoties ervaren als moeders.

De bevindingen suggereren dat er een neuraal netwerk in de hersens zich helemaal richt op ouderschap. En dat dit netwerk reageert op veranderingen in de rollen van ouders. ‘Zwangerschap, bevalling en lactatie zijn erg krachtige primers voor vrouwen om te zorgen voor de overleving van hun kind,’ zegt hoofdonderzoeker Ruth Feldman.

De wetenschappers bestudeerden 89 nieuwe moeders en vaders. Aan de studie deden 20 heteroseksuele moeders mee die het grootste deel van de verzorging van hun kind op zich namen. En 21 heteroseksuele vaders die niet als hoofdverzorgers optraden. Om te kijken naar de mogelijke invloed van verschillende ouderschap rollen op de hersenactiviteit van vaders, werden er ook 48 homoseksuele mannen met een leidende rol in de opvoeding bestudeerd. De onderzoekers observeerden het gedrag van alle ouders. Ook werden er hersenscans gemaakt tijdens interactie momenten tussen ouder en kind.  
 
Ze vonden duidelijke verschillen tussen de hersens van vrouwen die een leidende rol hadden in het opvoeden van hun kind in vergelijking met mannen die ondersteunende rollen vervulden. De moeders lieten meer hersenactiviteit in de amygdala en andere emotionele processen zien dan de vaders. Hun amygdala activiteit was zelfs vijf keer hoger dan vaders met een begeleidende taak in op de opvoeding. Vaders lieten wel meer activiteit zien in hun superieure temporale sulcus, een gebied in de hersens waar logische taken gerelateerd aan sociale interactie worden geregeld.  

‘Bij vaders wordt hun ouderschap meer geleid door het begrijpen en empathie tonen op een cognitieve manier,’ zegt Feldman. Maar wanneer mannen een leidende rol in de opvoeding krijgen, in dit geval in een toegewijde homoseksuele relatie, worden beide ‘ouderschap’ gebieden in de hersens zeer actief. ‘Ze hebben de cognitieve structuren van vaders met een begeleidende rol en daarnaast is hun amygdala bedrijviger tijdens de verzorging van kinderen. En deze kan worden geactiveerd tot het niveau van de moeders,’ legt Feldman uit.

Het niveau van verbinding tussen de twee hersengebieden bij alle vaders bleek samen te hangen met de hoeveelheid tijd die ze doorbrachten met hun kind. Mogelijk passen de hersens van vaders zich aan een meer actieve ouderschap rol. ‘Hoe meer vaders een actieve rol vervullen bij de verzorging, hoe meer het vader netwerk zal zorgen voor een activatie van het moeder netwerk,’ concludeert Feldman.  

Referentie
1. E. Abraham, T. Hendler, I. Shapira - Lichter, Y. Kanat - Maymon, O. Zagoory - Sharon and R. Feldman. 2014. Father's brain is sensitive to childcare experiences. Eyal Abraham, DOI: 10.1073/pnas.1402569111.
Reacties