Ervaring met Muziek Helpt Ouders om Baby’s Huilgeluiden te Herkennen

Vanaf de geboorte tonen baby’s aan hoe zich voelen door te huilen. Ze huilen als ze van streek zijn. Ze huilen als ze boos zijn. Ze huilen als ze honger hebben. En als ze bang zijn. Al lijkt het allemaal hetzelfde gedrag, toch zijn er verschillende huilgeluiden te onderscheiden. Maar kunnen we zelf het verschil ook gemakkelijk opmerken? Door alleen maar te luisteren? Als je baby een paar maanden oud is, ben je er waarschijnlijk al beter in geworden om zijn verschillende behoeftes te herkennen. Maar volgens nieuw onderzoek is een ‘getraind oor’ al snel in staat om de toonhoogten van baby’s gehuil te kunnen plaatsen.

Zoals je waarschijnlijk al verwacht, worden baby’s huil signalen sterker naarmate ze meer stress ervaren. Ze verhogen hun toonhoogte en geven daarmee aan dat ze zich steeds minder prettig voelen. Dus dachten wetenschappers dat ouders met muziek training wellicht een voordeel zouden hebben bij het beoordelen van huilende baby’s. Christine Parsons en haar collega’s vroegen aan 54 ouders (29 moeders en 25 vaders) om te luisteren naar opnames van huilende baby’s. Voor iedere test, kregen de ouders twee huilgeluiden in verschillende toonhoogten te horen. Daarna werd aan hen gevraagd welk geluid ze stressvoller vonden klinken.

Bij sommige geluidopnames was het verschil in toonhoogte behoorlijk duidelijk. Tot vier halve toonafstanden verschil. Of het verschil tussen de toonladders ‘Do’ en ‘Mi’ als je ‘Do-Re-Mi’ zou zingen. Bij andere testen kregen ouders huiltjes te horen waarbij er slechts een kwarttoon afstand was. Dus een veel kleinere interval, de afstand tussen ‘Do’ en de helft van ‘Re’. Maar in alle gevallen bleek er bewijs dat muziek training nuttig was. Ouders met minimaal vier jaar muziek training, waren beter in het identificeren van baby’s gehuil. Ze konden beter aangeven wanneer de baby’s in meer stress verkeerden. Ouders die nog langer muziek hadden gestudeerd, kwamen als uitblinkers uit de studie.

Ouders met muziek ervaring zijn mogelijk scherper in het beoordelen van hun baby’s gehuil. Ze kunnen de toonhoogten beter onderscheiden en dat geeft hen wellicht een voorsprong bij het begrijpen van baby’s behoeften. De wetenschappers geven aan dat de sensitiviteit voor baby’s stressniveau kan worden beïnvloed door goed te luisteren. En dat dit waarschijnlijk trainbaar is.Referentie
1. C.E. Parsons, K.S. Young, E.E. Jegindø, P. Vuust, A. Stein and M.L. Kringelbach. 2014. Music training and empathy positively impact adults’ sensitivity to infant distress. Front Psychol. 2014; 5: 1440. Published online Dec 19, 2014. DOI:  10.3389/fpsyg.2014.01440.Reacties