Moeders Brabbelen tegen hun Baby

We praten anders tegen baby’s en kleine kinderen. Het is bijna niet tegen te houden. We gaan automatisch langzamer praten, bijna zingen en gebruiken andere (verklein)woorden zoals ‘buikje’. Je zou denken dat we zo praten omdat het voor kinderen gemakkelijker is om te begrijpen. Maar nieuw onderzoek suggereert dat – verrassend genoeg – moeders mogelijk minder duidelijk praten tegen hun baby’s dan tegen volwassenen. We gaan dus bijna zelf brabbelen tegen onze baby’s.

De wetenschappers wilden met spraakopnames bestuderen of ouders onbewust duidelijker klanken uitspreken wanneer ze tegen jonge kinderen praten. Zodat ze hen op die manier helpen om de geluiden van de taal beter op te kunnen pikken. De onderzoekers begonnen met het opnemen van 22 gesprekken tussen Japanse moeders die tegen hun kind of tegen een volwassene deden praten. Daarna werden deze opnames uitgebreid van commentaar voorzien, met gedetailleerde beschrijvingen van iedere moeders uitspraak. Aansluitend gebruikten ze een techniek om de klank overeenkomsten tussen twee lettergrepen te testen, zoals ‘pa’ en ‘ba’ of ‘po’ en ‘bo’. De onderzoekers gebruikten dit proces om de 118 meest voorkomende lettergreep tegenstellingen in zowel de volwassen als de kindgerichte gesprekken te bestuderen.

De uitkomsten waren verrassend: Moeders praten iets onduidelijker tegen hun kind dan tegen een volwassene. ‘Dit resultaat is belangrijk, omdat het de wijdverspreide mening uitdaagt dat ouders overdreven (moeten) articuleren als ze met hun kinderen praten,’ zegt onderzoeker Alejandrina Cristia. ‘Onze resultaten suggereren dat het geheim van het leren voor een taal voor baby’s, zich mogelijk in de baby’s zelf bevindt. Dit geldt minimaal voor de contrasten van geluid. Het feit dat ze in staat zijn om klanken om te pikken van input die minder duidelijk is dan bij onderlinge volwassen gesprekken, maakt deze prestatie des te meer opmerkelijk,’ legt collega-onderzoeker Andrew Martin uit.

Natuurlijk zorgt deze uitkomst voor nieuwe aanvullende vragen. Waarom spreken moeders klanken minder duidelijk uit bijvoorbeeld? De wetenschappers vermoeden dat we ons instinctief richten op andere doelen van taal. Zoals het communiceren van emoties of het krijgen van de aandacht van onze baby.
Referentie
1. A. Martin, T. Schatz, M. Versteegh, K. Miyazawa, R. Mazuka, E. Dupoux and Alejandrina Cristia. 2015. Mothers Speak Less Clearly to Infants Than to Adults: A Comprehensive Test of the Hyperarticulation Hypothesis. Psychological Science, January 2015 DOI: 10.1177/0956797614562453.


Reacties