Placenta Genen Verklaren Gezondheidsverschillen tussen Meisjes en Jongens Baby’s

In de baarmoeder lijken de verschillen tussen geslachten al te beginnen. Zo groeien jongens sneller, waardoor ze langer worden en zwaarder wegen bij de geboorte. Sommige wetenschappers hebben gesuggereerd dat dit komt doordat de mannelijke placenta efficiënter functioneert. Maar het lijkt eerder een compromis, want mannelijke foetussen eindigen hierdoor met minder placenta reserves dan vrouwelijke.

Zo reageren meisjes anders op stress bij de moeder, ze verminderen hun groei en sparen dus eigenlijk energie. Jongens daarentegen blijven doorgroeien. Doordat jongens op een dergelijke wijze groeien, lopen ze meer risico op ondervoeding. Waardoor ze uiteindelijk juist groeibeperking en een lager geboortegewicht kunnen krijgen. Maar hoe en waarom dit plaatsvindt was nog niet duidelijk.

Een team van Australische onderzoekers is gaan kijken naar de onderliggende ontwikkeling en genetische redenen waarom jongens over het algemeen gesproken eerder een slechtere uitkomst krijgen dan meisjes. De wetenschappers bestudeerden of het type en patroon van genen die door de placenta tot expressie komen, verschillend zijn bij jongens en meisjes. Ze vergeleken de genexpressie in 300 placenta proefmonsters. En vonden dat meer dan 140 genen zich anders gedraagden in vergelijking met mannelijke en vrouwelijke proefmonsters.

De resultaten laten zien dat mannelijke en vrouwelijke baby’s zich op zeer verschillende manieren ontwikkelen. En de placenta speelt een sleutelrol in deze geslachtsverschillen. ‘Ons onderzoek toont aan dat er onmiskenbare genetische en fysiologische verschillen zijn tussen jongens en meisjes die verder gaan dan alleen de ontwikkeling van hun geslachtsdelen,’ zegt onderzoeker Claire Roberts.

‘We weten al een tijd dat meisjes duidelijk de wedstrijd om te overleven aan het winnen zijn. Met aanmerkelijk betere resultaten voor vrouwelijke baby’s als het gaat om vroeggeboortes, stilgeboren, neonatale sterfte en andere complicaties. Mannelijke baby’s groeien sneller en worden groter. Dit gebeurt in zowel het dierenrijk als bij mensen, maar tot nu toe begrepen we niet precies waarom,’ zegt Roberts.

‘Onze resultaten suggereren dat er een duidelijke vooringenomen bepaling van de genen van de menselijke placenta voor geslachten bestaat,’ zegt hoofdonderzoeker Sam Buckberry. ‘We vonden bij vrouwelijke baby’s een veel hogere genexpressie met betrekking tot de placenta ontwikkeling. Mogelijk zijn meisjes eerder geneigd om zich een risicomijdende strategie als het gaat om ontwikkeling en overleving aan te meten. En het geeft ons een inkijkje waarom jongens en meisjes zich anders ontplooien in de baarmoeder,’ concludeert Buckberry.
Referentie
1. S. Buckberry, T. Bianco-Miotto, S.J. Bent, G.A. Dekker, C.T. Roberts. 2014. Integrative transcriptome meta-analysis reveals widespread sex-biased gene expression at the human fetal-maternal interface. Molecular Human Reproduction, 2014; DOI: 10.1093/molehr/gau035.Reacties