Kunstvoeding Verhoogt Risico op Binnenkrijgen Schadelijk Arsenicum

Baby’s die kunstvoeding krijgen, blijken 7,5 keer meer arsenicum in hun urine te hebben dan borstgevoede baby’s. Ook onthult het Amerikaanse onderzoek dat moedermelk zelf beschikt over een zeer laag arsenicum gehalte. ‘Deze studie benadrukt dat borstvoeding de blootstelling aan arsenicum kan verminderen. Dat is een belangrijk publiekelijk gezondheidsvoordeel van borstvoeding,’ zegt hoofdonderzoeker Kathryn Cottingham.

Arsenicum (Arseen) is een chemisch element dat van nature voorkomt in bepaalde gesteentes. Via stroming van het grondwater verspreidt het zich vanuit de gesteentes naar de bodem en het grondwater.  Het is in hoge concentraties zeer giftig. Ook langdurige blootstelling aan lichtverhoogde hoeveelheden arsenicum is kankerverwekkend en schadelijk voor de gezondheid. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een vroege blootstelling wordt geassocieerd met een verhoogde kans op foetale sterfte, verlaagd geboortegewicht en verminderde cognitieve functies.

De wetenschappers keken naar het niveau van arsenicum in kraanwater, urine van 72 baby’s van zes weken oud en moedermelk van negen vrouwen. Borstgevoede baby’s hadden maar liefst 7,5 keer minder arsenicum in hun urine zitten in vergelijking met kunstgevoede baby’s. De hoogste kraanwater arsenicum concentratie was behoorlijk meer dan die gevonden in poedermelk, maar voor het merendeel van de deelnemers aan het onderzoek, zorgden zowel de poedermelk als het kraanwater voor de extra blootstelling.

Arsenicum zit ook in ons drinkwater, maar dan wel in zeer lage concentraties. In grond, lucht, water en dus ook gewassen komt arsenicum voor en blootstelling is hierdoor nooit helemaal te vermijden. Maar zoveel mogelijk het niveau verlagen van blootstelling aan dit gif, is uiteraard aan te raden. ‘We voorspellen dat over de gehele populatie genomen, de blootstelling aan arsenicum alleen maar zal toenemen gedurende het tweede deel van baby’s eerste levensjaar. Aangezien kunstvoeding dan vaak ook meer wordt gegeven,’ zegt onderzoeker Courtney Carignan.


Referentie
1. M. Karaga et al. 2015. Estimated Exposure to Arsenic in Breastfed and Formula-Fed Infants in a United States Cohort. Environmental Health Perspectives, February 2015 DOI: 10.1289/ehp.1408789.


 

Reacties