Ovulatie Vrouw Mogelijk Vaker dan één Keer per Maand

De traditionele gedachte is dat de eisprong slechts één keer per cyclus plaatsvindt. Maar volgens een Canadese studie klopt deze conventionele opvatting over de menstruatiecyclus wellicht niet. Er groeien 15 tot 20 eiblaasjes (follikels) voor de ovulatie. Hiervan wordt één follikel dominant, terwijl de anderen vergaan. ‘Het is tot nu toe de veronderstelling geweest dat vrouwen maar slechts één golf van rijping hebben, welke zorgt voor één eisprong. Maar niemand heeft hiervan eigenlijk een gedetailleerde analyse gemaakt. Sterker nog, alle vrouwen in onze studie bleken minstens twee golven van rijping te hebben en 30 procent zelfs drie,’ zegt hoofdonderzoeker Roger Pierson.  

Voor de studie werden er dagelijks vaginale echo’s van 63 vrouwen tussen 18 en 40 jaar met een normale menstruatiecyclus gemaakt. In een periode van zes weken werden de follikels van de vrouwen gemeten. Gedurende het onderzoek ovuleerden 50 vrouwen één keer, zes vrouwen twee keer en zeven helemaal niet. ‘We weten niet waarom sommige golven van rijping niet zorgen voor een ovulatie en anderen wel. Maar we willen onze nieuwe kijk op de menstruatiecyclus wel inzetten om een betere timing voor in-vitrofertilisatie (IVF) te realiseren,’ geeft Pierson aan.
  
Progesteron secretie van de corpus luteum - een tijdelijke endocriene structuur, verantwoordelijk voor de productie van progesteron, dat nodig is voor het onderhoud van het baarmoederslijmvlies – kan zorgen voor een golf in het reproductieve hormoon (luteïniserend hormoon). Dat verklaart mogelijk ook het remmende effect van een mogelijke eisprong gedurende de menstruatiecyclus. En dat kan weer verklaren waarom sommige vrouwen helemaal niet ovuleerden, ondanks dat ze wel twee rijping momenten hadden. Misschien kan er in de toekomst in de ‘niet-ovulerende’ golven eicellen worden vrijgemaakt voor koppels die moeite hebben met zwanger worden.  
 
De onverwachte uitkomst kan mogelijk ook verklaren waarom de conceptie ratio voor twee-eiige tweelingen zo hoog is als 10 procent. ‘Het zou kunnen betekenen dat er meer dan één dominante follikel wordt geproduceerd gedurende een golf van rijping of dat er een dubbele conceptie plaatsvindt als resultaat van twee golven in één menstruatiecyclus met vrijkomende eicellen,’ zegt Pierson.
Referentie
1. A.R. Baerwald, G.P. Adams and R.A. Pierson. 2003. A new model for ovarian follicular development during the human menstrual cycle. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0015-0282(03)00544-2.


Reacties