Wachten met Doorknippen Navelstreng Zorgt voor Betere Fijne Motoriek Later

Het belang van de navelstreng, niet alleen voor de foetus, maar ook voor de pasgeboren baby, hebben Zweedse wetenschappers enkele jaren geleden al aangetoond: http://www.denieuwebaby.nl/2012/10/afwachten-met-navelstreng-afbinden.html. Uit deze studie bleek dat het risico van een ijzertekort kan worden verkleind door drie minuten te wachten met het doorknippen van de navelstreng.

‘Als de navelstreng voor drie minuten met rust wordt gelaten, dan krijgt het bloed de kans om te blijven stromen naar de circulatie van de pasgeboren baby. De baby krijgt dan ongeveer een deciliter extra bloed, wat in vergelijking met volwassenen twee liter zou betekenen,’ zegt onderzoekster Ola Andersson. In veel delen van de wereld gebeurt het doorknippen van de navelstreng al direct na de geboorte. En wordt de baby dus beroofd van een belangrijk ijzersupplement van het navelstrengbloed.  

Uit het vervolgonderzoek blijkt een verband tussen het wachten met het doorknippen van de navelstreng en de fijne motorische vaardigheden van vierjarige kinderen. Van de originele studie, waaraan 400 gezonde baby’s meededen, werden vier jaar later 263 (69 %) opnieuw opgezocht. De ontwikkeling van deze kinderen werd door middel van IQ en cognitieve testen bestudeerd. Daarnaast moesten de ouders een vragenlijst invullen.

De resultaten lieten geen verschil in IQ of algemene ontwikkeling zien tussen de kinderen met een snel doorgeknipte navelstreng en degenen waarvan de navelstreng nog drie minuten aan mocht blijven. Maar beide testen en de vragenlijst toonden wel aan dat de kinderen met de vertraagde knip, over een iets fijnere motoriek beschikten.

Het verschil werd nog duidelijker na het splitsen van de resultaten na geslacht. Vooral bij jongens zorgt het wachten met doorknippen van de navelstreng voor betere fijne motorische vaardigheden. ‘Meteen vanaf de geboorte, hebben meisjes over het algemeen al een betere ijzervoorraad. Dus jongens hebben een vergroot risico op ijzertekort. We hopen dat onze studie zal resulteren in nieuwe aanbevelingen over de hele wereld,’ concludeert Andersson.Referentie
1. O. Andersson, B. Lindquist, M. Lindgren, K. Stjernqvist, M. Domellöf and L. Hellström-Westas. 2015. Effect of Delayed Cord Clamping on Neurodevelopment at 4 Years of Age. JAMA Pediatrics, 2015; DOI: 10.1001/jamapediatrics.2015.0358.


Reacties