Zijn Thuisbevallingen Veilig voor zowel Moeder als Kind?

De thuisbevalling heeft de laatste jaren veel kritiek ontvangen. Het zou niet veilig zijn en niet meer van deze tijd. Echter laat een net gepubliceerd onderzoek zien dat een ziekenhuisbevalling net zo veilig is als een thuisbevalling voor de zwangere vrouw met een lage kans op complicaties.

Canadese wetenschappers bestudeerden geplande thuisbevallingen geassisteerd door verloskundigen tussen 2001 en 2004. Ze vergeleken deze bevallingen met de geplande ziekenhuisbevallingen begeleid door verloskundigen of artsen. Bij alle moeders was er sprake van een laag risico bevalling. Ze hadden allemaal de mogelijkheid om thuis te mogen bevallen.

Voor de eerste 28 dagen na de bevalling vonden ze dat thuisbevallingen zorgden voor een besparing van ongeveer €1570 tot €1706 in vergelijking met vrouwen met een geplande ziekenhuisbevalling. De wetenschappers vergeleken ook de gezondheidskosten voor de baby’s gedurende hun eerste jaar. Voor baby’s geboren bij moeders met een geplande thuisbevalling, vielen de kosten €544 lager uit dan die van baby’s die geboren werden in een ziekenhuis met behulp van een verloskundige. En zelfs €769 minder dan de ziekenhuisbevallingen begeleid door een arts.

De besparingen geven een indicatie van de positieve gezondheidsvoordelen van een geplande thuisbevalling begeleid door een verloskundige. ‘Als er ‘verborgen’ gezondheidsrisico’s zouden zijn, zoals een hersenbeschadiging gediagnosticeerd na de kraamtijd, dan zouden deze kosten zichtbaar worden in het gezondheidszorgsysteem. En we zien ze niet,’ geeft Janssen aan. Deze bevindingen volgen eerder onderzoek door Janssen op, waaruit bleek dat geplande thuisbevallingen zorgden voor minder interventies en dezelfde uitkomsten voor pasgeborenen met complicaties in vergelijking met de geplande ziekenhuisbevallingen.

‘Geplande thuisbevallingen die worden begeleid door verloskundigen besparen ons gezondheidszorgsysteem geld. We proberen de data te produceren om beslissingen op zowel politiek als individueel niveau te stimuleren. We willen dat vrouwen de beste keuze voor zichzelf maken,’ concludeert Janssen.Referentie
1. P.A. Janssen, C. Mitton and J. Aghajanian. 2015. Costs of Planned Home vs. Hospital Birth in British Columbia Attended by Registered Midwives and Physicians. PLOS ONE, 2015; 10 (7): e0133524 DOI: 10.1371/journal.pone.0133524.

Reacties