Starten met Kruipen Zorgt voor meer Gebroken Nachten

Baby’s die zijn begonnen met kruipen, worden ‘s nachts vaker wakker in vergelijking met de periode voordat ze begonnen met deze nieuwe motorische ontwikkeling. Dat is de uitkomst van een Israëlische studie. Er zijn meerdere redenen waarom het starten met kruipen en gebroken nachten aan elkaar kunnen worden gelinkt. ‘Het is mogelijk dat kruipen, waarbij diverse veranderingen en een fysieke reorganisatie plaatsvindt in baby’s ontwikkeling, het niveau van opwinding kan verhogen. Waardoor ze beïnvloedt worden in hun vaardigheid om zichzelf te reguleren. En dan volgt er een periode van tijdelijke instabiliteit welke tot uiting komt in het vaker wakker worden ‘s nachts,’ geeft hoofdonderzoekster Dina Cohen aan.
 
De onderzoekers observeerden 28 gezonde baby’s die zich normaal aan het ontwikkelen waren. Ze werden iedere twee tot drie weken onderzocht. Hun motorische ontwikkeling en slaapgewoonten werden van 4-5 maanden tot aan 11 maanden gemonitord. Hun slaappatronen werden gemeten door een apparaat genaamd ActiGraph. Deze machine zorgt voor objectieve evaluaties van slaappatronen. Daarnaast werd er informatie van ouders verzameld door het bijhouden van dagboeken en invullen van vragenlijsten. Daarnaast werd baby’s ontwikkeling rondom kruipen geobserveerd en gefilmd.

De resultaten lieten zien dat de gemiddelde leeftijd waarop baby’s begonnen met kruipen, zeven maanden bedroeg. Dit vond tegelijkertijd plaats met een verhoging van het aantal keren wakker worden ‘s nachts. Van 1,55 per nacht naar 1,98 keer. Daarnaast bleven de baby’s ook langer wakker tijdens de gebroken nachten, gemiddeld tien minuten volgens de ouders.

Baby’s die vroeg gingen kruipen, bleken complexere veranderingen te ondergaan. Waaronder vaker wakker worden en veel bewegen tijdens hun slaap. Dat in tegenstelling tot de baby’s die juist later waren met deze motorische vaardigheid. Zij werden alleen maar vaker wakker. Binnen drie maanden van de dag dat alle baby’s gingen kruipen, werden hun slaappatronen over het algemeen weer zoals voor het kruipen.

De verhoogde rusteloosheid bij baby’s die vroeg gaan kruipen, kan mogelijk komen door de angst van deze baby’s om fysiek afstand te nemen van hun moeders. Terwijl ze nog niet de juiste mechanismes hebben om effectief met deze scheiding om te gaan. ‘Deze angst kan goed ‘s nachts worden geuit in slaaponderbrekingen. Met de monitoring van baby’s ontwikkeling kunnen we demonstreren dat het vaker wakker worden slechts een korte termijn probleem is. Welke ontstaat als onderdeel van een breder proces van baby’s geleidelijke verbetering van de vaardigheid om de staat van slaap en wakker zijn te reguleren,’ concludeert Cohen.Referentie
1. D. Cohen and A. Scher 2013. If baby's crawling, you'll probably be up more at night. University of Haifa; 2 January 2013.Reacties