Zingen Kalmeert Baby’s Beter dan Praten

Ik heb me wat afgezongen bij onze twee kinderen in hun eerste jaren. Het kwam eigenlijk als vanzelf. Als ik ze probeerde te troosten, dan begon ik erbij te zingen. Meestal zelf verzonnen liedjes en soms gooide ik er eens een bekende variant tussen. Grappig is het dan ook om in een recent onderzoek te lezen dat het zingen van een melodietje tegen je baby mogelijk meer rustgevend is dan praten. Zelfs al gebruik je ‘babytaal’. Extra bijzonder is dat het effect zelfs overeind blijft als het lied wordt gezongen in een totaal andere taal dan de moedertaal. Ik heb dit effect zelf ook zo ervaren, want ik zong regelmatig in het Engels tegen mijn baby’s. En dat werkte net zo prima als in het Nederlands.

‘Vele studies hebben gekeken naar hoe zingen en praten een effect hebben op baby’s aandacht, maar wij wilden weten welk effect het op baby’s emotionele gemoedstoestand zou hebben. Emotionele zelfcontrole is uiteraard nog niet ontwikkeld bij baby’s. En wij geloven dat zingen helpt om baby’s en kinderen deze capaciteit te laten ontwikkelen,’ zegt onderzoekster Isabelle Peretz. Aan de studie deden dertig baby’s tussen de zeven en tien maanden oud en  hun moeders mee. Er werd gewacht tot de baby’s relatief kalm waren, daarna moesten de moeders even weggaan. Ondertussen werden de baby’s blootgesteld aan de opname van een Turkse zanger, een opname van een normaal volwassen gesprek en een ‘babypraat’ gesprek.

Tot slot wilden ze kijken hoe lang het zou duren voordat de baby’s een ‘huil gezicht’ zouden gaan opzetten. ‘Terwijl ze luisterden naar het Turkse liedje, bleven de baby’s gemiddeld negen minuten kalm. Voor een gewoon gesprek was dit ongeveer de helft van de tijd, het maakte hierbij niet uit of het babypraat was of niet. Het gebrek aan een significant verschil tussen de twee soorten gesprekken kwam als een verrassing,’ zegt hoofdonderzoekster Mariève Corbeil. Een gelijkwaardig experiment met een liedje in de moedertaal van de baby’s (Frans), liet hetzelfde effect zien.

Apart van het bevestigen van de eeuwenoude functie van het wiegelied, geloven de wetenschappers dat hun onderzoek kan helpen bij het aanleren van een nieuwe opvoedstrategie voor moeders die het moeilijk hebben. ‘Al zorgen signalen van stress bij baby’s meestal voor troostende oplossingen van de ouders, kan het ook frustatie en boosheid bij sommige ouders met een verhoogd risico opwekken. Dat kan leiden tot ongevoelige reacties en in het ergste geval verwaarlozing of mishandeling van de baby. Ouders die een hoger risico lopen, kunnen worden gestimuleerd om muziek aan hun baby’s te laten horen, of nog beter, het zelf te zingen,’ concludeert Peretz.
Referentie
1. M. Corbeil, S.E. Trehub and I. Peretz. 2015. Singing Delays the Onset of Infant Distress. Infancy. DOI: 10.1111/infa.12114.


Reacties