Baby´s Hebben al Besef van Lichaamshouding

Het ontwikkelen van gezichtsvermogen begint al vlak na de geboorte. Baby’s gezichtsvermogen ontwikkelt zich steeds beter naarmate ze ouder worden. Maar er was nog geen direct bewijs van hoe dit gehele proces eigenlijk in de hersens plaatsvindt. Dankzij een nieuwe studie krijgen we nu een kijkje in de manier waarop baby’s visuele functies in de eerste weken van hun leven ontstaan. Visuele functies zijn in te delen in twee groepen. Bij de lagere visuele functies horen oogstand en –bewegingen, gezichtsscherpte en gezichtsveld. Bij de hogere visuele functies gaat het over het verwerken en begrijpen van visuele informatie. Zoals het herkennen van voorwerpen of het zien van bewegingen.

Maria Concetta Morrone en haar collega’s maakten MRI-opnames van de hersenactiviteit van 7 weken oude baby’s terwijl ze visueel bezig waren en tijdens het slapen. De wetenschappers zorgen voor de eerste documentie van de visuele corticale functie in baby’s. Hiermee schijnen ze een nieuw licht op de veranderingen in de organisatie van hersenen (neurale plasticiteit) van pasgeborenen.

Het was een grote uitdaging om zulke jonge baby´s op hun visuele mogelijkheden te onderzoeken. "Om baby´s te stimuleren om naar de visuele actie te kijken, zorgden we ervoor dat de prikkel erg opvallend was voor hun leeftijd. En ze werden gerustgesteld door ze in de armen te houden gedurende de scan. Ze keken blij en lang genoeg naar de stimulans om betrouwbare data te kunnen verzamelen," zegt Morrone.

In het eerste MRI experiment werd de hersenactiviteit van twaalf 7 weken oude baby´s opgenomen, terwijl ze keken naar stip patronen. Deze bewogen willekeurig of in samenhangende trajecten. De wetenschappers vonden dat, net als volwassenen, baby´s een grotere reactie vertoonden op de samenhangende bewegingen in vergelijking met de willekeurige variant, in een uitgebreid netwerk van hersengebieden. Waaronder de gebieden die worden geassocieerd met de perceptie van lichaamsbeweging. "Dezelfde activiteit in deze gebieden bij baby´s en volwassenen suggereert dat baby´s mogelijk al een besef van beweging en hierdoor een gevoel voor hun lichaamshouding hebben, " zeggen de wetenschappers.

In een daaropvolgend MRI experiment keken Morrone en haar team naar negen van dezelfde baby´s terwijl ze sliepen. Toen ze de actieve patronen in de gebieden waarin beweging werd geregistreerd in het eerste experiment analyseerden, vonden ze veel overeenkomsten tussen de baby´s en volwassenen. Maar ook duidelijke verschillen; de patronen van samenwerking tussen sommige regionen waren anders, vooral de visuele cortex liet onrijpe connectie patronen zien.  

Samenvattend vinden ze onverwacht dat associatieve gebieden van de hersenstam (cortex) verantwoordelijk voor het verwerken van bewegingen, op dezelfde manier reageren bij 7 weken oude baby´s als bij volwassenen. Het ontbreekt op deze vroege leeftijd waarschijnlijk nog aan de ontwikkeling van de functionele verbindingen tussen deze associatieve hersengebieden en de visuele cortex (betrokken bij de visuele waarnemingen). Maar de belangrijke gebieden om bewegingen te kunnen verwerken, blijken dus wel al klaar te zijn met 7 weken. De meest verrassende uitkomst is wellicht het bewijs dat baby´s kunnen aanvoelen welke lichaamshouding ze aannemen.

Referentie
1. L. Biagi, S. Allegra Crespi, M. Tosetti and M. Concetta Morrone. BOLD Response Selective to Flow-Motion in Very Young Infants. PLOS Biology, 2015; 13 (9): e1002260 DOI: 10.1371/journal.pbio.1002260.

Reacties